Energetyka

Produkujemy prefabrykaty dla elektroenergetyki zawodowej.

Naszą specjalizacją są różnego rodzaju fundamenty i elementy fundamentów, kanały kablowe, pokrywy kanałów kablowych, studnie kablowe, płyty fundamentowe.

Profesjonalne i odpowiedzialne podejście do produkcji jest podstawą naszego działania. W naszej codziennej pracy nie ma miejsca na balansowanie na granicy norm jakościowych, bo wiemy, że produkowane przez nas prefabrykaty są częścią odpowiedzialnego systemu przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Produkujemy prefabrykaty zgodnie z normami PN-EN oraz dokumentacją techniczną wg własnych opracowań, jak i powierzoną przez klienta.

Wdrożony System Zakładowej Kontroli Produkcji zapewnia wysoką jakość naszych prefabrykatów betonowych. Wszystkie wyroby budowlane naszej produkcji wprowadzane są do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W naszym działaniu nie ograniczamy się tyko do wąskiej specjalizacji, ale chętnie wykonujemy zlecenia nietypowe, małoseryjne, jednostkowe i niepowtarzalne, takie które dla innych producentów są wyzwaniem lub ekonomicznie nie są uzasadnione.

Produkowaliśmy i dostarczaliśmy bezpośrednio na budowy duże, ciężkie fundamenty gabarytowe, jak i prefabrykaty do montażu ręcznego.

Nie boimy się nowych wyzwań i brania pełnej odpowiedzialności za naszą pracę.

Kanały kablowe
Misa pod transformator mocy
Fundamenty pod aparaturę
Studnie kablowe

Prefabrykaty betonowe dla energetyki:

 • fundamenty pod aparaturę stacyjną stacji elektroenergetycznych  110kV, 220kV, 400kV
 • misa prefabrykowana pod transformator mocy
 • fundament prefabrykowany pod transformator potrzeb własnych
 • fundamenty pod stanowiska baterii kondensatorów
 • kanały kablowe prefabrykowane
 • kanały kablowe przejezdne o nacisku 12 ton na oś pojazdu
 • kanał kablowy przejezdny o obciążeniu D400
 • pokrywy kanałów kablowych
 • pokrywa kanału kablowego przejezdna
 • fundamenty pod szafy aparatury elektroenergetycznej, szafy oświetlenia ulicznego, złącza kablowe, szafy stacyjne
 • fundamenty pod maszty antenowe i odgromowe, wierze nadawczo – przekaźnikowe, radiolatarnie, stacje transformatorowe SN/Nn
 • fundamenty pod latarnie, słupy i maszty oświetleniowe, aktywne znaki drogowe, instalacje OZE
 • płyty ustojowe pod żerdzie linii napowietrznych Nn , SN 6kV , 15kV , 20kV , 30kV
 • płyty fundamentowe pod zbiorniki gazowe
 • płyty pod szyny jezdne transformatora mocy
 • ściany ogniowe i mury oporowe