Piwnica ogrodowa ze zintegrowanym modułem wejścia ze ścianą oporową proponujemy w dwóch rozwiązaniach:

  1. Przedsionek płytki głębokości 50 cm dedykowany do montażu drzwi tylko w komorze piwnicy - MODUŁ 3A i MODUŁ 3B
  2. Przedsionek głębokości 100 cm do montażu dwóch drzwi: pierwsze na zewnątrz zlicowane ze ścianą oporową, a drugie wewnątrz komory piwnicy - MODUŁ 4A i MODUŁ 4B

Oba warianty przedsionków mogą być wykonane ze ścianą oporową w kształcie łuku lub zakończone krawędzią prostą – do wyboru w zależności od sposobu aranżacji piwnicy z zewnątrz.

Rozwiązanie to proponujemy do:

  • piwnica ogrodowa w skarpie
  • piwnica ogrodowa w nasypie ziemnym
  • piwnica ogrodowa w zagłębieniu
  • piwnica do zakopania w całości

Tak, jak przy innych realizacjach, jak i w tym przypadku gwarantujemy 100% szczelności połączenia komory piwnicy z modułem wejściowym.